menusearch
ahmadizar.ir

ارور‌‌‌‌های یخچال

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۸:۲۱:۵۷
(9)
(2)
ارور‌‌‌‌های یخچال

عیب یابی یخچال فریزر دوو قدیمی

برای نمایش ارور و یا عملیاتی که در زیر شرح داده ایم دکمه‌‌‌‌های ترکیبی زیر فشار دهید .

دکمه ترکیبی FRZ.TEMP+SUPPER COOL

عملیات : حذف تاخیر کمپرسور

دکمه ترکیبی FRZ.TEMP+SUPPER FRZ

عملیات : دیفراست دستی نیاز است .

دکمه ترکیبی FRZ.TEMP+REF.TEMP

عملیات : نمایش خطا

ارور یخچال فریزر دوو مدل fr590
ارور r1 در یخچال فریزر دوو :
ارور در نمایشگر : MIN از بالا

سنسور یخچال قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است .

ارور rt در یخچال فریزر دوو :
ارور در نمایشگر : MED از بالا

سنسور RT قطع شده است یا اتصال کوتاه کرده است .

ارور d1 در یخچال فریزر دوو :
ارور در نمایشگر : MAX از بالا

سنسور برفک زدایی قطع شده یا اتصال کوتاه کرده است .

ارور door در یخچال فریزر دوو :
ارور در نمایشگر : SUPER از بالا

سوئیچ در خراب است .

ارور c1 در یخچال فریزر دوو :
ارور در نمایشگر : MIN از پایین

چرخه غیر عادی : کمپرسور بیش از سه ساعت کارکرد زمانیکه دمای سنسور برفک زدایی مساوی یا کمتر از منفی 5 است .

ارور f3 در یخچال فریزر دوو :
ارور در نمایشگر : MED از پایین

در موقع برفک زدایی، هنگامیکه برفک زدایی بعلت زمان ( 80 قیقه ) انجام شده نه بعلت دمای سنسور برفک زدایی

ارور یخچال فریزر تکنو گاز

ارور E1
علت ارور : قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط یخچال

توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور، احتمال یخزدگی وجود دارد .

ارور E2
علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی سنسور محیط فریزر

توضیحات : در صورت خرابی سنسور و کارکرد دائمی کمپرسور، احتمال یخزدگی وجود دارد .

ارور E4
علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی سنسور اواپراتور فریزر

توضیحات : در صورت بروز این ارور تا رفع عیب ارور، یخچال فریزر تکنو گاز شما به عملکرد عادی خود ادامه داده و هنگام ارسال فرمان دیفراست پایان آن را با شرط زمانی اعلام میکند، یعنی در صورت وارد شدن محصول به سیکل دیفراست و وجود مشکل در سنسور اواپراتور فریزر پس از 25 دقیقه هیتر از مدار خارج میشود .

ارور E7
علت ارور :قطعی اتصال یا خرابی کمپرسور محصول بدون شارژگاز

توضیحات : عدم کاهش دمای اواپراتور یخچال فریزر در مدت 15 دقیقه به میزان سه درجه سانتی گراد.

جدول زمان دیفراست یخچال فریزر سونیا
اگر درب یخچال فریزر سونیا در 24 ساعت باز نشود، آنگاه : هر 24 ساعت یکبار دیفراست میکند .
اگر درب یخچال فریزر در 24 ساعت 1 الی 5 بار باز شود، آنگاه : هر 12 ساعت یکبار دیفراست میکند .
اگر درب یخچال فریزر در 8 ساعت بیش از 6 بار باز شود، آنگاه : هر 8 ساعت یکبار دیفراست میکند .

ارور یخچال ساید بای ساید بلومبرگ
ارور یخچال بلومبرگ
ارور یخچال بلومبرگ
ارور E0 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای سنسور هوای محفظه فریزر

درصورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار میکند. نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش میشود.
اگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فریزر به مدت ۴۰ دقیقه کارمیکند وسپس متوقف میشوند. عمل تبرید به همین شکل تکرار میشود، دستگاه ۴۰ دقیقه کارمیکند و ۴۰ دقیقه خاموش میشود.

ارور E1 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای سنسور اواپراتور فریزر

در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کارمیکند

ارور E2 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور :خطای سنسور اواپراتور یخچال

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار میشود.

ارور E3 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای سنسور هوای یخچال۱۴۴۰ : دریچه هوای یخچال به مدت ۳ دقیقه باز و ۷ دقیقه بسته میماند نوار نشان دهنده دمای یخچال خاموش میشود.

اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار میشود.

ارور E4 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای هیتر ضد برفک فریزر

درصورتیکه زمان عمل کردن دیفراست برای ۳ بار پیاپی ۶۰ دقیقه طول بکشد، این ارور مشاهده میشود. برد کنترل، فرمان روشن شدن هیتر دیفراست را به صورت طبیعی میدهد. زمانیکه عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان یعنی ۶۰ دقیقه طول بکشد این ارور حذف میشود.

ارور E8 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور :خطای سنسور یخساز و یخساز کار نمیکند .

ارور E9 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای موتور یخساز

اگر در حال چرخیدن موتور سیگنال سوئیچ یخساز در عرض ۱ دقیقه تغییر نکند، جهت حرکت موتور تغییر میکند تا مجددا برای ۲ بار در عرض ۱ دقیقه سیگنال موتور یخساز راامتحان کند. اگر باز هم سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان میشود. دراین حالت یخ ساخته نمیشود.

ارور E10 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای سنسور هوای Flexi Zone1360 : اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) درمدت ۴۰ دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت ۴۰ دقیقه کار میکند وسپس متوقف میشوند. دراین حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزرعمل میکند. عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار میشود

ارور E11 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور : خطای سنسور اواپراتور Flexi Zone1360 : در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون، هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار میکند.

ارور E12 در ساید بای ساید بلومبرگ :
علت ارور :خطای هیتر ضد برفکFlexi Zone

این اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی، درصورتیکه برای ۴ بار پیاپی به اندازه ۶۰ دقیقه طول بکشد نشان داده میشود. بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه میدهد تازمانیکه مدت زمان دیفراست کمتر از ۶۰ دقیقه طول بکشد .

ارور یخچال ساید بای ساید کنوود
ارور یخچال کنوود
ارور یخچال کنوود
ارور E0 در یخچال ساید بای ساید کنوود
شرح خطا : سنسور فریزر

علت : اتصالی مدارها / یا خرابی سنسور

ارور E1 در یخچال ساید بای ساید کنوود
شرح خطا : سنسور دیفراست

علت :
این ارور زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد

زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از 25 دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد .یعنی اب نشدن برفک و یخ در اواپراتور

ارور E3 در یخچال ساید بای ساید کنوود
شرح خطا : خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزر

ارور E4 در یخچال ساید بای ساید کنوود
شرح خطا : هیترالمنت

علت : هیتر المنت سوخته است
زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست 60 دقیقه باشد واین عمل 3 بار به طور مداوم انجام شود

ارور E8 در یخچال ساید بای ساید کنوود
شرح خطا : سنسور یخساز

علت : اتصال در مدارهایا خرابی سنسور

ارور E9 در یخچال ساید بای ساید کنوود
شرح خطا : یخساز یخچال

علت :
موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد

زمانی رخ میدهد که دستگاه 2 بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد

ارور یخچال ساید بای ساید الجی

ارور FS در یخچال ساید بای ساید الجی
سنسور فریزر یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

ارور RS در یخچال ساید بای ساید الجی
سنسور یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

ارور DS در یخچال ساید بای ساید الجی
سنسور فدیفراست یخچال ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

ارور DH در یخچال ساید بای ساید الجی
دیفراست ضعیف میبشد .

ارور FF در یخچال ساید بای ساید الجی
فن فریزر مشکل دارد .

ارور CF در یخچال ساید بای ساید الجی
فن کندانسور ساید بای ساید الجی شما مشکل دارد .

ارور CO در یخچال ساید بای ساید الجی
خطای ارتباطی در ساید الجی شما است .

ارور فریزر هیمالیا
F1 = وجود مشکل در سنسور داخل کابین فریزر
F2 = اتصالی سنسور داخل کابین فریزر
F3 = وجود اشکال در سنسور اوپراتور
F4 = اتصالی سنسور اوپراتور
F5 = کمبود سرما
ارور یخچال فریزر هیمالیا
ارور یخچال هیمالیا
ارور یخچال هیمالیا
ارور F1 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور فریزر

ارور F2 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : سنسور کابین فریزر

ارور E1 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : فن فریزر

ارور E3 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : فن کمپرسور

ارور H1 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر اواپراتور فریزر

ارور H2 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر سینی فریزر

ارور H3 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر اواپراتور یخچال

ارور H4 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : هیتر سینی یخچال

ارور C1 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : کمپرسور

ارور C2 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : آلارم مربوط به عملکرد دمایی نامناسب دستگاه

ارور L1 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : خطای لایت

ارور D1 در یخچال فریزر هیمالیا
مشکل : سنسور درب

ارور یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
ارور F1 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور فریزر

کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش است .

ارور F2 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور فریزر خراب است .

ارور F3 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور یخچال خراب است .

ارور F4 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : سنسور اواپراتور یخچال خراب است .

ارور F8 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

ارور F9 در یخچال فریزر نوفراست هیمالیا
مشکل : اگر کابل فن یخچال فریزر هیمالیا مشکل داشته باشد و یا به هر دلیلی نچرخد این ارور نمایان میشود .

ارور یخچال فریزر گلسان

ارور 1
عدم سرد شدن اواپراتور

ارور 2
ماکسیمم زمان دیفراست

ارور 3
خرابی فن داخل یخچال یا فریزر

ارور 4
خرابی فن کمپرسور

ارور 5
خرابی سنسور محیط

ارور 6
خرابی سنسور اواپراتور

ارور 7
خرابی سنسور محیط

ارور 8
عدم ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر

ارور 9
عدم کارکرد کمپرسور

ارور یخچال 676 اسنوا

ارور F1
عدم سرد شدن اواپراتور

رفع عیب ارور : یخ زدگی شدید اواپراتور را از بین ببرید .

ارور F2
خرابی سنسور داخل فریزر

رفع عیب ارور : سوکت سنسور راچک کنید، سنسور را تعویض نمایید، برد قدرت را نیز تعویض کنید

ارور F3
خرابی سنسور داخل یخچال

رفع عیب ارور : سوکت سنسور راچک کنید، سنسور را تعویض نمایید، برد قدرت را نیز تعویض کنید

ارور F4
خرابی سنسور دیفراست

رفع ارور : سوکت سنسور راچک کنید، سنسور را تعویض نمایید، تنظیم جای سنسور، تعویض برد قدرت

ارور F5
انجام ندادن دیفراست

رفع عیب : قطعی المنت

ارور F6
خرابی آی سی حافظه EPROM

رفع عیب : تعویض برد قدرت

ارور F7
خرابی فن یخچال

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید .

ارور F8
خرابی فن فریزر

رفع عیب: فن یخچال را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید .

ارور H1
گرم بودن فریزر

رفع عیب : موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

ارور H
گرم بودن یخچال

رفع عیب : موتور یخچال شما کم گاز دارد و یا گاز ندارد

توجه : هنگام نمایش ارور H1 در یخچال 676 اسنوا دمای فریزر بالاتر از 9 است که بوقی متفاوت میزند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده میشود .

توجه : هنگام نمایش ارور H در یخچال 676 اسنوا دمای فریزر بالاتر از 18 است که بوقی متفاوت میزند و یا به شکل باز بودن درب مشاهده میشود .

ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا
ارور F1
علت ارور : عدم سرد شدن اواپراتور

ارور F2
علت ارور : خرابی سنسور فریزر

ارور F3
علت ارور : خرابی سنسور یخچال

ارور F4
علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور فریزر

ارور F5
علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور یخچال

ارور F6
علت ارور : خرابی سنسور محیط

ارور F7
علت ارور : خرابی فن فریزر

ارور F8
علت ارور : خرابی فن یخچال

ارور F9
علت ارور : خرابی هیتر فریزر

ارور FA
علت ارور : خرابی هیتر یخچال

ارور FB
علت ارور : خرابی IC

ارور یخچال ساید بای ساید اسنوا LCD 250 & 290, LED 250
ارور F1
سنسور فریزر قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور R1
سنسور یخچال قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور RT
سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور D1
سنسوردیفراست قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور DR
سوئیچ یخچال خراب است

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DF
سوئیچ فریزر خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DH
سوئیچ HOME BAR خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور E1
سنسور قالب یخ قطعی دارد .

ارور ET
سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار .

ارور E9
سیستم آبرسانی مشکل دارد .

ارور ES
میکروسوئیچ

ارور EA
موتور یخساز اشکال دارد .

ارور EU
سوئیچ بال مرغی ایراد دارد .

ارور C1
اشکال در سیستم موتور یا نشتی گاز

ارور F3
دیفراست انجام نمیشود .

رفع عیب : با قطع برق و وصل مجدد آن دیفراست انجام میشود .

توجه : اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر +10 درجه باشد قابل انجام است .

ارور D2
دیفراست دستی فعال است .

رفع عیب : با نگه داشتن FREEZER SET و 5 مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET برفک زدایی دستی فعال میشود .

توجه : زمانی که درجه حرارت به +10 درجه برسد دیفراست قطع میکند .

ارور یخچال فریزر بکو
ارور یخچال بکو
ارور یخچال بکو
E0=سنسور فریزر
E1= سنسور دیفراست فریزر
E3= سنسور یخچال
E4=هیتر المنت دیفراست
E8=یخساز و یا سنسور یخساز
E9=یخساز ایراد دارد

ارور یخچال فریزر سیلوان
D1 Er در یخچال تکی مربوط به سنسور دما است.
D3 Er درفریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده است.
D2 Er درفریزر مربوط به سنسور دما که به بدنه نصب شده است.
D1 Er در یخچال فریزر مربوط به سنسور دمای یخچال است.
D3 Er دریخچال فریزر مربوط به سنسور دیفراست که به اواپراتور نصب شده است.
D2 Er دریخچال فریزر مربوط به سنسوردمای فریزر که به بدنه فریزر
نصب شده است
ارور یخچال یخساران
E1: کندانسور E2 :خطای فن داخل کابین
E3 :خطای افت دمای کابین E4 :خطا در عملکرد دیفراست
E5 :خطای سنسور کابین E6 :خطای سنسور دیفراست
E7 :خطای سنسور محیطی
ارور یخچال فریجیدر
کد خطای ساید بای ساید فریجیدر
شرح
راه حل
EF
خرابی فن اواپراتور
سیم کشی بین فن اواپراتور و برد اصلی فرمان را چک کنید. ولتاژ 12VDC را در فن بین سیم‌‌‌‌های قرمز و قهوه ای چک کنید. ولتاژ‌‌‌‌های مختلف (بسته به سرعت بالا یا پایین) بین سیم‌‌‌‌های زرد و قهوه ای را چک کنید. اگر ایراد نداشت، فن اواپراتور را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
2 در پنجره محفظه یخچال
ترمیستور محفظه داخلی یخچال مدار باز
سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
3 در پنجره محفظه یخچال
ترمیستور محفظه داخلی یخچال اتصال کوتاه
سیم کشی بین ترمیستور محفظه داخلی یخچال و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
2 در پنجره فریزر
ترمیستور فریزر مدار باز
سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
3 در پنجره فریزر
ترمیستور فریزر اتصال کوتاه
سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد اصلی فرمان را چک کنید. اگر سالم بود ترمیستور را تعویض کنید. اگر مشکل برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
4 در پنجره محفظه یخچال
خرابی تعدیل کننده
سیم کشی بین برد اصلی فرمان و تعدیل کننده را چک کنید. اگر سالم بود، تعدیل کننده را تعویض کنید. اگر خطا برطرف نشد، برد اصلی فرمان را تعویض کنید.
ارور یخچال پارس، لاردر، کمبی با شیر برقی و بدون شیر برقی
برد‌‌‌‌های پارس شش دکمه؛ پارس سه دکمه؛ پارس چهار دکمه

PO: قطعی سنسور داخل کابین فریزر
PC:اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر
HI:دمای داخل کابین فریزر از ۲۴+ درجه گرمتر است
LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲- سردتر است
برد پارس نوفراست

FF: معیوب بودن سنسور داخل کابین فریزر
DF: معیوب بودن سنسور اواپراتور
HI:دمای داخل کابین فریزراز ۲۴+گرمتر است
LO: دمای داخل کابین فریزر از ۳۲-سردتر است
برد‌‌‌‌های یخچال لاردر؛ فور استار

AF: معیوب بودن سنسور سفید،سنسور داخل کابین یخچال
EF: معیوب بودن سنسور قرمز، سنسور بیرونی یخچال
برد‌‌‌‌های یخچال فریزرکمبی با شیر برقی؛ یخچال فریزرکمبی بدون شیر برقی

AF: معیوب بودن سنسور سفید، سنسور داخل کابین یخچال
EF:معیوب بودن سنسور قرمز دو پین، سنسور بیرونی یخچال فریزر
FF: معیوب بودن سنسور سه پین قرمز،سنسور داخل کابین فریزر

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی