menusearch
ahmadizar.ir

ارور یخچال 676 اسنوا

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۱:۱۷
(9)
(5)
ارور یخچال 676 اسنوا
ارور یخچال 676 اسنوا ( کمبی )

 

ارور   
مفهوم ارور               
اقدام سرویسکار جهت برطرف نمودن عیب
F1

عدم سرد شدن اواپراتور

یخ زدگی شدید اوابراتور

F2

خرابی سنسور داخل فریزر

چک کردن سوکت سنسور– تعویض سنسور- تعویض برد قدرت
F3خرابی سنسور داخل یخچالچک کردن سوکت سنسور– تعویض سنسور- تعویض برد قدرت
F4خرابی سنسور دیفراستچک کردن سوکت سنسور– تعویض سنسور- تنظیم جاي سنسور - تعویض برد قدرت
F5انجام ندادن دیفراستقطعی المنت
F6خرابی آي سی حافظهEpromتعویض برد قدرت
F7خرابی فن یخچالچک کردن فن و در صورت خرابی تعویض
F8خرابی فن فریزرچک کردن فن و در صورت خرابی تعویض
H1*گرم بودن فریزرکم گاز و یا بدون گاز بودن موتور – در مدار بودن هم زمان فن و المنت
H*گرم بودن یخچالکم گاز و یا بدون گاز بودن موتور – در مدار بودن هم زمان فن و المنت

.


 

* در این شرایط دماي فریزر بالاتر از 9+ است که بوقی متفاوت و یا به شکل باز بودن درب شنیده می‌شود

**در این حالت دماي یخچال بالاتر از 18 + است که بوقی متفاوت و یا به حالت باز بودن درب شنیده می‌شود

را به مدت نیم ثانیه نگه دارید ولی آیکون به صورت چشمک زن تا رسیدن به SUPER/ALARM این عمل تا رسیدن دماي یخچال به 6+ و فریزر به 16 - ادامه دارد براي قطع بوق کلید
دماي مورد نظر فعال است .
جهت روشن نمودن مستقیم و سریع موتور بعد از باز کردن قفل صفحه نمایش(با فشار دادن همزمان کلید هاي(FRZ و REF)با نگه داشتن همزمان کلیدهایSUPER/ALARM و TEMP
موتور مستقیم و بدون وقفه روشن می‌شود.

 

ارور یخچال نوفراست 810 اسنوا
ارور F1
علت ارور : عدم سرد شدن اواپراتور

ارور F2
علت ارور : خرابی سنسور فریزر

ارور F3
علت ارور : خرابی سنسور یخچال

ارور F4
علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور فریزر

ارور F5
علت ارور : خرابی سنسور اواپراتور یخچال

ارور F6
علت ارور : خرابی سنسور محیط

ارور F7
علت ارور : خرابی فن فریزر

ارور F8
علت ارور : خرابی فن یخچال

ارور F9
علت ارور : خرابی هیتر فریزر

ارور FA
علت ارور : خرابی هیتر یخچال

ارور FB
علت ارور : خرابی IC

ارور یخچال ساید بای ساید اسنوا LCD 250 & 290, LED 250
ارور F1
سنسور فریزر قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور R1
سنسور یخچال قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور RT
سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور D1
سنسوردیفراست قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور DR
سوئیچ یخچال خراب است

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DF
سوئیچ فریزر خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DH
سوئیچ HOME BAR خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور E1
سنسور قالب یخ قطعی دارد .

ارور ET
سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار .

ارور E9
سیستم آبرسانی مشکل دارد .

ارور ES
میکروسوئیچ

ارور EA
موتور یخساز اشکال دارد .

ارور EU
سوئیچ بال مرغی ایراد دارد .

ارور C1
اشکال در سیستم موتور یا نشتی گاز

ارور F3
دیفراست انجام نمیشود .

رفع عیب : با قطع برق و وصل مجدد آن دیفراست انجام میشود .

توجه : اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر +10 درجه باشد قابل انجام است .

ارور D2
دیفراست دستی فعال است .

رفع عیب : با نگه داشتن FREEZER SET و 5 مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET برفک زدایی دستی فعال میشود .

توجه : زمانی که درجه حرارت به +10 درجه برسد دیفراست قطع میکند.

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی