menusearch
ahmadizar.ir

ظرفشویی بکوو

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۲۴:۲۰
(0)
(0)
ظرفشویی بکوو
ظرفشویی بکوو

ارور ماشین ظرفشویی بکو

H2:

علت ارور:خطا سنسور رطوبت ماشین دشتیسنسور رطوبت، سنسوری است که در زیر ماشین دشتی، وجود رطوبت و مواد شونیده را تشخیص میدهد.

H3:

علت ارور:خطلی موقعیت شیر ​​دیرترشیر دایورتر، کنترل نحوه هدایت آب به دست اسپری بالا و پایین

H4:

علت ارور:خطا NTCخطا سنسور دما،ماشین ظرفشویی نمیتواند سنسور دما را بخواند.

H5:

علت ارور:خطا ورودی آب بیوقفهکارکرد نادرست شیر ​​شیر بری ورودی آب

کنترل کننده الکتریکی پالسای کانتر ورودی آب را در هر برنامه مانیتور می‌کند. اگر خطا از کانتر به غیر از برنامه پر کردن آب دریافت شود و میزان آب بیشتر از 0.6 لیتر باشد، این خطا ظاهر می‌شود. بعد از تشخیص این خطا، برنامه، پمپ تخلیه را در بازه‌‌‌‌های یک دقيقه روشن و خاموش می‌کند. اگر در این بازه ها پالس‌‌‌‌های کانتر قطع شوند، برنامه به کار خود ادامه می‌دهد.

H6:

علت ارور:خطا ورودی آبلوله‌‌‌‌های ورودی آب

آب به ماشین ظرفشویی وارد نمیشود.

H7:

علت ارور:نقص هیترهیتر، ماشین ظرفشویی هیتر را تشخیص نمی‌دهد یا به درجه حرارت مناسب نمی‌رود.

 

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی