menusearch
ahmadizar.ir

ظرفشویی ویرپول

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۸:۱۱:۱۵
(0)
(0)
ظرفشویی ویرپول
ظرفشویی ویرپول

ارور ماشین ظرفشویی ویرپول

F6/E2:
علت ارور:اب ورودی
F6/E7/E1:
علت ارور:فشار اب کم است
F6/E3:
علت ارور:میزان اب کمی در داخل دستگاه قرار دارد
F8/E1:
علت ارور:مشکل تخلیه
F5:
علت ارور:بازوی اسپری قفل شده است

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی