menusearch
ahmadizar.ir

ظرفشویی پاکشوما

جستجو
صفحه اصلی
جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۶:۵۰
(0)
(0)
ظرفشویی پاکشوما
ارور ظرفشویی پاکشوما

ارور ماشین ظرفشویی پاکشوما

 
 E1 :
علت ارور:این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد سوکت موتور بررسی شود - سوختگی موتور - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 E2 :
علت ارور:این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدرواستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 E3 :
علت ارور:اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - ترموستات تعویض شود - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 E4 :
علت ارور:خطای سیستم تخلیه آب دستگاه - مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود - سوختگی پمپ تخلیه - خرابی برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با مرکز مجاز تعمیرات تماس بگیرید
 E6 :
علت ارور:اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - سیم کشی بررسی شود - پمپ تخلیه چک شود مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 
 

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی