menusearch
ahmadizar.ir

لباسشویی کنوود

جستجو
صفحه اصلی
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۷:۵۴:۵۷
(1)
(0)
لباسشویی کنوود
ارور لباسشویی کنوود
خطای ماشین لباسشویی کنوودشرح خطای لباسشویی کنووداشکال احتمالی ارور لباسشویی کنوود
E01لامپ‌‌‌‌های شماره 1 و 2 چشمک میزننددرب ماشین درست بسته نشده است
E02لامپ‌‌‌‌های شماره 1 و 3 چشمک میزنندسطح اب درون ماشین پایینتر از هیتر است
فشار آب کم است یا قطع شده است
E03لامپ‌‌‌‌های شماره 1 و 4 چشمک میزنندپمپ از کار افتاده یا فیلتر پمپ مسدود شده یا پمپ تخلیه در حالت مدار باز است
E04لامپ‌‌‌‌های شماره 2 و 3 چشمک میزنندمقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز است
E05لامپ‌‌‌‌های شماره 2 و 4 چشمک میزنندهیتر ماشین یا سنسور گرمایی آن از کار افتاده است
E06لامپ‌‌‌‌های شماره 3 و 4 چشمک میزنندموتور ماشین از کار افتاده است
E07لامپ‌‌‌‌های شماره 1 و 2 و 3 چشمک میزنندکارت الکترونیک از کار افتاده است
E08لامپ‌‌‌‌های شماره 2 و 3 و 4 چشمک میزنندموتور ماشین از کار افتاده است
E09لامپ‌‌‌‌های شماره 1 و 2 و 4 چشمک میزنندولتاز شبکه خیلی بالا یا خیلی پایین است
E10لامپ‌‌‌‌های شماره 1 و 3 و 4 چشمک میزنندخطای ارتباطی

طراحی سایت توسط یعقوب احمدی